UBND huyện Thọ Xuân thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại xã Thuận Minh và xã Thọ Hải

Kích vào các liên kết sau để xem nội dung thông báo chi tiết... 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Thuận Minh

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Thọ Hải

Văn bản Đính chính thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá