Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn 5 xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...