Thông tin về dự án Khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết

VB-de-nghi-dang-tai.pdf

Thong-bao-moi-quan-tam-KXC-Dong-Le.pdf

QD3278-Yeu-cau-nang-luc-Dong-Le.pdf

QD2695-Dong-Le.pdf