Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Sáng ngày 02/6/2020, tại Hội trường 25B, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MT TQVN tỉnh, các ban, ngành, đơn vị liên quan và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1.300 Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của tỉnh.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, hiện toàn tỉnh có 1.330 người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó dân tộc Mường 652 người, dân tộc Thái 495 người, dân tộc Kinh 92 người, dân tộc Mông 44 người, dân tộc Thổ 31 người, dân tộc Dao 13 người, Khơ Mú 2 người và dân tộc Hoa 1 người. Đó là những người được thôn, bản bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ đã đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM; người có uy tín luôn đi đầu trong việc tìm những biện pháp, cách làm, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình mới, góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và cộng đồng. Tại các huyện Như Thanh, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân... đã có hàng trăm hộ nông dân người DTTS đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương sáng về mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại cho thu nhập bình quân mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên.

Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, còn có rất nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ truyền dạy cho các thế hệ con cháu và cộng đồng các nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm, chế biến lâm sản, truyền dạy các điệu khặp, ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy... Vận động bà con duy trì và phát triển các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc như: Khặp, múa sạp, khua luống của dân tộc Thái, Mường; múa khèn, thổi khèn, ném còn, đánh cù của dân tộc Mông; lễ Cấp sắc của dân tộc Dao...

Sự góp sức của người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Nhiều người đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các ngành chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến của các đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào các DTTS về cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước; trong bảo vệ rừng và xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, quý báu của các tầng lớp nhân dân các DTTS tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đặc biệt, nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương 120 đại biểu có mặt tại hội nghị là những người có uy tín tiêu biểu điển hình năm 2020.

Các cá nhân là Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa,

năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Người uy tín trong đồng bào các DTTS, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại hội nghị; các đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên thực hiện, gồm: Phối hợp tham gia cùng các cấp, các ngành của Trung ương trong việc xây dựng cơ chế chính sách cho người uy tín trong vùng đồng bào các DTTS cũng như xây dựng chính sách hữu nghị với nước bạn Lào trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào các DTTS, cũng như các Nghị quyết, chương trình của tỉnh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế xã hội; xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện về các chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc trong giai đoạn mới. Đổi mới nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về vốn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, khuyến khích bà con tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương của mình.

Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

là Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Đối với những tấm gương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, các đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ động tìm tòi, ứng dụng và triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, từ đó hướng dẫn bà con cùng thực hiện. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, từng bước xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến.

Cũng tại hội nghị, đã có 60 cá nhân tiêu biểu là người uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 60 cá nhân điển hình người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, năm 2020 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thanh Hóa.

 

Xuân Nghĩa