Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...