Công điện về ứng phó với bão số 3.

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...