Thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: đường giao thông nối TL.514 và QL47C huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...