Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...