Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Sáng ngày 07/5/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các ban, sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND, chánh thanh tra, trưởng ban tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã quán triệt tinh thần, nội dung Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo đó, Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được thành lập theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự...

​Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Kế hoạch nêu ra các tiêu chí để xác định vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Từ đó tạo cơ sở để lập danh sách các vụ việc, có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo và đề ra phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc đó theo đúng trình tự thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP thì các bộ, ngành, địa phương cần thúc đẩy các biện pháp đồng bộ, toàn diện trong triển khai thực hiện; các địa phương xác định rõ mục tiêu, đến hết năm 2020 phải giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh các vụ việc mới, nhằm ổn định tình hình kinh tế, xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong quá trình giải quyết, cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài. Nhất quán trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để người dân thiệt thòi do bất cập về chính sách; tăng cường các biện pháp vận động người dân thực hiện; nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định. Qua đó góp phần đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xuân Nghĩa