Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị số 02 - Tây quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...