Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1)

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...