Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sáng ngày 14/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP - AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng… bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến 

trao Bằng khen cho Đại tá Vũ Xuân Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong năm 2018, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh năm 2019, từ đó xác định 7 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm công tác quốc phòng an ninh trong năm 2019.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị đã đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng, gắn với tình hình thực tế ở từng địa phương cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đối với công tác QP - AN, cũng như những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tốt; vẫn còn tình trạng đình công, lãn công, tín dụng đen, giải quyết khiếu nại tố cáo trong một số trường hợp làm chưa tốt…

Trên cơ sở đó đồng chí yêu cầu trong thời gian tới phải tiếp tục sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo, có giải pháp phù hợp để giải quyết từng tình huống xảy ra để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng lực lượng và phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên quy định của pháp luật, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để giải quyết hiệu quả công việc; làm tốt công tác xây dựng Đảng là điều kiện quyết định để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh…

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho Đại tá Vũ Xuân Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP – AN năm 2018. Cũng tại hội nghị, 41 tập thể đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác QP - AN năm 2018.

 

Xuân Nghĩa