Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu đô thị mới dọc đại lộ Nam sông Mã, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...