Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...