Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư, chợ và dịch vụ tổng hợp Tân An, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...