Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia.

I. Tiêu đề đăng tải: Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia.

II. Nội dung đăng tải:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (tại một phần vị trí lô đất số 50 thuộc Quy hoạch chung đô thị Trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 07/8/2014).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (thuộc tờ bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Bình Minh tỷ lệ 1/2.000 phê duyệt năm 2003).

3. Diện tích khu đất: Khoảng 2,0 ha.

4. Ranh giới khu đất:

- Phía Đông giáp: Đất dự án Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hongfu;

- Phía Tây giáp: Đường Hải Hòa - Bình Minh theo quy hoạch;

- Phía Nam giáp: Đường Hải Thanh - Nguyên Bình theo quy hoạch;

- Phía Bắc giáp: Đất dự án xây dựng chợ Bình Minh.

5. Mật độ xây dựng: Khoảng 30-50%.

6. Chỉ tiêu quy hoạch: Mật độ xây dựng khoảng 30 - 50%; tầng cao 03 – 05 tầng.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 140,0 tỷ đồng.

8. Hiện trạng khu đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp. Khu đất chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng và có đủ vốn để ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư và Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án;

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

10. Hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: Tên dự án đăng ký; tên, địa chỉ nhà đầu tư; các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

11. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án. Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

 

Kích vào đây để xem chi tiết nội dung văn bản