THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
cookietran
Tiêu Đề:
mua hộ hàng Mỹ
Địa chỉ:
Đà Nẵng
Nội dung:
Việc tự order đặt mua hàng Mỹ online nghe có vẻ khá đơn giản nhưng trong quá trình đặt mua hàng, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn như vấn đề thuế quan, hải quan, hàng hóa không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vận chuyển về Việt Nam, thời gian hàng về lâu,… hay bạn không đủ các điều kiện để tự mua hàng Mỹ online như bạn không thành thạo tiếng Anh, không có thẻ thanh toán quốc tế, không có địa chỉ nhận hàng tại Mỹ,…aship.vn/dich-vu/mua-ho-hang-my-amazon-72.html
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực hỏi đáp:
An ninh trật tự
Nội dung trả lời: