Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đăng ngày 19 - 07 - 2019
100%

Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 10/01/2019 quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó…

Phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 tập trung thực hiện các vấn đề: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các công tác khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà ngành Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt những phương châm của Chính phủ đã đề ra trong năm 2019, đặc biệt là tinh thần bứt phá cần phải được thể hiện mạnh mẽ hơn; tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết; chủ động hơn nữa, kịp thời có phân tích, đánh giá để có đề xuất căn cơ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông các động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng cơ chế, chính sách, các mô hình phát triển mới; tập trung đẩy nhanh giải ngân tiến độ đầu tư công; tiếp tục làm tốt trách nhiệm cơ quan thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; quan tâm hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020…

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ trương, định hướng mới, quy định pháp luật mới và công tác triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.(17/09/2019 7:10 SA)

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn.(17/09/2019 7:03 SA)

Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 2, năm 2019.(11/09/2019 7:05 SA)

Triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020; phương hướng sản xuất vụ Đông năm 2019 - 2020.(05/09/2019 7:38 SA)

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.(29/08/2019 8:30 SA)

Tháo gỡ khó khăn Dự án đường dây 500 KV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện...(22/08/2019 8:31 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Tập đoàn Mintal (Hồng Kông - Trung Quốc).(16/08/2019 2:02 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra dự án giao thông nối TP. Sầm Sơn với...(15/08/2019 11:25 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°