Hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Đăng ngày 12 - 04 - 2019
100%

Sáng ngày 12/4/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì các điểm cầu tại các địa phương.

Tại hội nghị đại diện Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, năm 2019 mục tiêu kế hoạch và dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 26.642 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai rà soát lại các nguồn thu, quyết liệt đôn đốc và thu hồi nợ đọng thuế nên tổng thu ngân sách đạt 3.881 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán Bộ Tài Chính giao, 25% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 170% so với cùng kỳ năm 2018.

Đại diện Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tiếp đó, đại diện Thanh tra tỉnh đã trình bày báo cáo đánh giá trách nhiệm trong việc thu, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, trọng tâm là một số hộ kinh doanh qua thanh tra trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố. Qua điều tra, khảo sát năm 2018 của Thanh tra tỉnh tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Nga Sơn cho thấy doanh thu và mức thuế khoán cho các hộ trong Sổ Bộ thuế thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Tại điểm cầu ở các địa phương cũng nêu lên tình trạng cá thể nợ đọng thuế; nhiều hộ sản xuất kinh doanh hoạt động nhưng chưa được cơ quan thuế rà soát đưa vào quản lý thuế; hàng năm Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn tư vấn về mức doanh thu và số thuế phải nộp của các hộ chủ yếu là bằng với mức Chi cục thuế đề xuất là không sát với thực tế…

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, việc thu thuế là một trong những những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác quản lý nhà nước. Làm tốt công tác thu thuế không những góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn tạo ra môi trường bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế công, thương nghiệp đến các hộ kinh doanh chưa được quan tâm. Một số địa phương chưa coi trọng việc thu và chống thất thu thuế hộ kinh doanh cá thể, nên để nhiều hộ kinh doanh không đưa vào quản lý thuế. Cục thuế tỉnh chưa phối hợp thường xuyên với UBND các huyện, thị xã, thành phố để có tổng kết đánh giá và các biện pháp để tăng cường thu và chống thất thu thuế. Sở Tài chính chưa quan tâm đến việc thu ngân sách trong lĩnh vực thu thuế các hộ kinh doanh cá thể. Một số địa phương và Chi cục Thuế chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thu và chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh. Hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn hoạt động kém hiệu quả...

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp thu thế năm 2019, trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019; trong đó phải xác định rõ đối tượng thu thuế, mức thu thuế, kế hoạch cụ thể trong công tác thu...

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND các địa phương rà soát lại các hộ đăng ký kinh doanh mà chưa đăng ký thuế. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý các đối tượng nộp thuế, nhất là rà soát thuế tài nguyên và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đồng chủ trì hội nghị trực tuyến.

Sở Tư pháp chỉ đạo Văn phòng công chứng phối hợp với các địa phương theo dõi việc cấp quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để bảo đảm việc thu thuế. Công an tỉnh phối hợp với Cục thuế triển khai phầm mền lưu trú tại các khu du lịch. Sở Tài chính tiếp tục theo dõi tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp đối với các khoản thu còn thất thu.

UBND các địa phương phối hợp các ngành có liên quan quản lý đăng ký kinh doanh và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, phường xã, thị trấn. UBND huyện gắn Camera để giám sát thu thuế tài nguyên tại các điểm khai thác tài nguyên để quản lý thuế, tránh thất thu thuế. Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thực hiện pháp luật về thuế. Thực hiện tốt việc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Cục thuế tỉnh rà soát tham mưu các giải pháp đối với các dự án sử dụng đất còn tồn nợ thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về thuế trên các phương tiện phương thông tin đại chúng theo chuyên đề.

Kiện toàn ban chỉ đạo thu thuế của tỉnh, hàng tháng, hàng quý đánh giá lại công tác thu thuế, phát triển nguồn thu, tăng thu, phân công thành viên theo dõi các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thu thuế. Các địa phương kiện toàn kiện toàn lại Ban chỉ đạo thu thuế cấp huyện và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để kịp thời tham mưu số hộ phải nộp thuế, mức thuế…

 

<

Tin mới nhất

Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 2, năm 2019.(11/09/2019 7:05 SA)

Triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2020; phương hướng sản xuất vụ Đông năm 2019 - 2020.(05/09/2019 7:38 SA)

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.(29/08/2019 8:30 SA)

Tháo gỡ khó khăn Dự án đường dây 500 KV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện...(22/08/2019 8:31 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Tập đoàn Mintal (Hồng Kông - Trung Quốc).(16/08/2019 2:02 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra dự án giao thông nối TP. Sầm Sơn với...(15/08/2019 11:25 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền dự trao giải thưởng Chất lượng quốc gia.(14/08/2019 8:27 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc với Viện Nông nghiệp Thanh Hoá.(10/08/2019 1:42 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°