Ngày làm việc thứ hai Phiêp họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.

Đăng ngày 26 - 03 - 2019
100%

Sáng ngày 26/3/2019, UBND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc Phiên thường kỳ tháng 3 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

 và các khu công nghiệp trình bày dự thảo tờ trình tại Hội nghị.

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào đề xuất hỗ trợ đề nghị của Công ty CP CMA - CGM Việt Nam về chính sách hỗ trợ mở tuyến tàu vào cảng Nghi Sơn do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trình bày. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở tuyến tàu container quốc tế vào Cảng Nghi Sơn không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế mà còn tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ các hãng vận tải mở tuyến container quốc tế vào Cảng Nghi Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phê duyệt. Trong đó, lưu ý một số nội dung: Cần làm rõ sự cần thiết ban hành chính sách; làm rõ đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp mở đường vận tải container quốc tế lần đầu vào Cảng Nghi Sơn; mức hỗ trợ là 200 triệu đồng/chuyến; thời gian hỗ trợ trong 1 năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào phương án kiện toàn, củng cố thư viện công cộng cấp huyện; sáp nhập các Ban quản lý di tích, Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể thao, Nhà văn hóa, Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố về một đầu mối. Theo đề án do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 64 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các đơn vị còn bộc lộ những mặt hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động hầu như đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch hành động của tỉnh về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phương án sáp nhập các đơn vị này là rất cần thiết.

Sau khi các ngành thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Phương án mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất thực hiện sáp nhập nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp này. Theo đó, sẽ gộp các chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, biên chế của các trung tâm về một đầu mối với tên gọi Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch + tên hành chính đơn vị cấp huyện. Về tổ chức bộ máy của trung tâm có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó giám đốc và 3 phòng chức năng là: Phòng Hành chính, Phòng Nghiệp vụ Đài Phát thanh Truyền hình. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp riêng lẻ vào chức năng chung của trung tâm; đồng thời hoàn chỉnh đề án, tờ trình theo góp ý của các ngành tại phiên họp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 4/2019. Các địa phương khẩn trương xây dựng đề án chi tiết lộ trình sáp nhập, đề án vị trí việc làm, trình Sở Nội vụ thẩm định. Phấn đấu thực hiện sáp nhập thành công các đơn vị này và trung tâm sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9/2019. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận vào dự thảo Báo cáo kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025. Theo dự thảo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2021, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập có 255 đơn vị, giảm 14 đơn vị so với năm 2017. Trong đó có 1 đơn vị cổ phần hóa; 1 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 25 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 205 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 23 đơn vị do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Đến năm 2025, có 2 đơn vị cổ phần hóa; 1 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 51 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 183 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 18 đơn vị do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch; đồng thời yêu cầu đơn vị soạn thảo kế hoạch rà soát lại những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp trên lộ trình tự chủ để khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tự chủ xây dựng kế hoạch chi tiết, gửi các sở, ngành chuyên môn thẩm định.

Hội nghị cũng thảo luận và đóng góp ý kiến vào tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 20-9-2011 của HĐND tỉnh về chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2019 đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PCI năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI năm...(18/06/2019 8:04 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương(13/06/2019 4:25 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019, ngày làm việc thứ 2.(13/06/2019 2:30 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019.(13/06/2019 7:30 SA)

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.(29/05/2019 7:58 SA)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, tháng 5/2019:(24/05/2019 5:03 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.(23/05/2019 4:57 SA)

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°