Thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Hội đồng thanh lý tài sản thu hồi hạng mục công trình di chuyển hạ tầng đường điện thuộc tiểu dự án GPMB thực hiện dự án đường từ QL1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn

Đăng ngày 30 - 01 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn(18/02/2019 12:50 CH)

Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn(18/02/2019 12:49 CH)

Thông báo đấu giá công trình Trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Bến Sung(15/02/2019 8:52 CH)

Thông báo đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự TPTH(31/01/2019 4:16 CH)

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Hội đồng thanh lý tài sản thu hồi hạng mục công trình di...(30/01/2019 2:12 CH)

Đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trần Thị Lan thế chấp...(23/01/2019 1:08 CH)

Thông báo đấu giá tài sản của Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa(17/01/2019 1:15 CH)

Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn(16/01/2019 3:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°