Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đăng ngày 27 - 09 - 2018
100%

Ngày 27/9/2018, BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 13, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, định hướng nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước Hội nghị các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 13 được mở rộng nhằm đánh giá kỹ càng, thấu đáo những kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ tỉnh, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Nghị quyết đã được triển khai với lộ trình được hoạch định rõ ràng; đến nay, đã đạt được những kết quả khá khả quan, nhưng để có được đánh giá khách quan, nhìn nhận nhiều chiều, đồng chí lưu ý các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, góp ý vào báo cáo làm rõ những kết quả nổi bật, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, nhất là những hạn chế về mặt chủ quan, để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện bằng được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đã ra, quyết không nợ chỉ tiêu của Đại hội. Đồng thời, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, sau gần 3 năm triển khai, đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đạt và xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, nhiều chỉ tiêu đạt khá và có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với mục tiêu kế hoạch. Giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân hàng năm ước đạt 11%, gấp 1,36 lần bình quân giai đoạn 2011- 2015 và gấp 1,6 lần bình quân cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 12,3%, chi ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trong 3 năm bằng 53,7% kế hoạch, gấp 1,31 lần giai đoạn 2013 - 2015. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận đầu tư, khởi công hoặc vận hành, như Lọc hoá dầu Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, Nhà máy dầu ăn Nghi Sơn… tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng thời, trên cơ sở dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, báo cáo cũng đã đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tiếp đó đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU, ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TU, ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TU, ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 291-QĐ/TU, ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định số 288-QĐ/TU, ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục chương tình Hội nghị với hình thức thảo luận theo tổ. Ngày mai, 28/9/2018, Hội nghị trở lại tập trung tại Hội trường chính để tổng hợp, giải trình và cho ý kiến về các nội dung đã thảo luận. Sau đó, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp thu và có kết luận chương trình làm việc.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PCI năm 2018 và bàn giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI năm...(18/06/2019 8:04 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương(13/06/2019 4:25 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019, ngày làm việc thứ 2.(13/06/2019 2:30 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019.(13/06/2019 7:30 SA)

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.(29/05/2019 7:58 SA)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, tháng 5/2019:(24/05/2019 5:03 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.(23/05/2019 4:57 SA)

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°