Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2018.

Đăng ngày 21 - 09 - 2018
100%

Sáng 21/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2018. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố và khoảng 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dự Hội nghị.

Qua 18 năm triển khai thực hiện, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước, gắn chặt các nội dung phong trào với thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong những năm qua, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, gia đình. Hiện cả nước có trên 1,2 triệu gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Thông qua trong phong trào, các chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hoá quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao thường xuyên. Cả nước đã có 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố được công nhận; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc từ xây dựng cơ sở, chính sách pháp luật cho đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với đó là vấn đề con người, nguồn lực, chế độ cho cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa bên cạnh củng cố đời sống vật chất; coi đây là chủ trương lớn, là nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Sau gần 20 thực hiện, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác.

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Phân tích những hạn chế, Thủ tướng cho rằng, do nhận thức chưa đầy đủ vai trò, ý nghĩa của phong trào nên nhiều nơi còn mang tính hình thức, mỏng về số lượng, nhẹ về chất lượng; kết quả chưa bền vững, đồng đều giữa các vùng miền; sự phối hợp giữa các cấp ban ngành thiếu chặt chẽ, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu các ban ngành, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch để thực hiện sâu rộng, toàn diện phong trào; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình người tốt, việc tốt. Việc bình xét phải được thực hiện thực chất, công bằng để danh hiệu văn hóa duy trì bền vững. Cần dành nhiều nguồn lực hơn nữa để xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc trong sự đa dạng; xây dựng hình ảnh con người Việt Nam đủ trình độ, tự tin, bản lĩnh để hội nhập quốc tế.

 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tham dự Tết trồng cây tại huyện Ngọc Lặc.(14/02/2019 3:42 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 990 Danh xưng Thanh Hóa.(14/02/2019 8:20 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền dự lễ Tết trồng cây tại huyện Hoằng Hóa.(12/02/2019 10:24 SA)

Tết Khuyến học xứ Thanh, năm 2019.(10/02/2019 10:27 SA)

Lời chúc Tết xuân Kỷ Hợi của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(05/02/2019 8:19 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm, chúc tết tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.(02/02/2019 5:46 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và chúc tết Viettel Thanh Hóa.(01/02/2019 10:09 SA)

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và chúc tết một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.(31/01/2019 3:34 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°