Hội nghị Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP.

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
100%

Chiều ngày 08/8/2018, Ban chỉ đạo về Quản lý VSATTP tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cụ thể, các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành, nhân rộng, tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi và số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phong trào, mô hình, điển hình tốt về ATTP được phát huy, đẩy mạnh; đồng thời xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo, được đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu tham gia ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Toàn tỉnh đang triển khai xây dựng 48 mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, 22 mô hình giết mổ gia súc gia cầm ATTP, 31 chợ ATTP, 93 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại các xã, thị trấn thực hiện thí điểm ATTP và các khu vực đông dân cư, 31 bếp ăn tập thể ATTP. UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình thí điểm 32 xã, thị trấn ATTP (gồm 23 xã và 9 thị trấn) với tỷ lệ hoàn thành các nhóm tiêu chí ATTP tại các xã, thị trấn tham gia mô hình thí điểm ATTP trung bình đạt 5/8 nhóm tiêu chí (62,5%). Các xã, thị trấn tham gia mô hình thí điểm ATTP dự kiến sẽ hoàn thành 8/8 nhóm tiêu chí vào cuối năm 2018 và đề nghị Chủ tịch UBND công nhận xã, thị trấn ATTP.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2018 tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến hết tháng 6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng 26 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; UBND cấp huyện đang chỉ đạo xây dựng 352 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản lượng dự kiến hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 22.300 tấn gạo, 19.500 tấn rau quả, 4.700 tấn thịt gia súc, gia cầm và 1.700 tấn thủy sản an toàn; 412 cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 40 chợ ATTP, 110 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 297 bếp ăn tập thể; 291 xã, phường, thị trấn ATTP...

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP. Một số huyện, thành phố đã ban hành cơ chế chính sách hoặc bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm ATTP...

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý ATTP chưa cao; năng lực thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ATTP của một số cán bộ ở cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Việc xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn rất chậm, sản lượng và chủng loại thực phẩm an toàn sản xuất tập trung còn ít; tiến độ triển khai xây dựng các mô hình thí điểm ATTP còn chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng BCĐ về quản lý VSATTP nhấn mạnh: Công tác quản lý VSATTP là vấn đề mới và còn nhiều khó khăn nên trong những tháng còn lại của năm 2018 rất cần sự sáng tạo, quyết liệt của các thành viên ban chỉ đạo và các cấp, các ngành trong triển khai các mô hình thí điểm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để công tác quản lý VSATTP được thực hiện hiệu quả hơn.

Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các ngành chức năng tập trung cao độ cho chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu năm theo kế hoạch. Trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý ATTP. Các ngành nông nghiệp, công thương, y tế cần tăng cường hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác quản lý VSATTP thuộc lĩnh vực phụ trách, nắm bắt và kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở; tổ chức sơ kết chuyên sâu về các mô hình xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn tập thể, chợ ATTP để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xác định và kịp thời điều chỉnh thời gian thực hiện các mô hình thí điểm về VSATTP phù hợp với tình hình thực tiễn để quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí giao Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh phối hợp với các ngành liên quan rà soát các tiêu chí xây dựng mô hình thí điểm xã ATTP để tháo gỡ khó khăn và có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện; hoàn chỉnh quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý VSATTP để nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện vai trò quản lý Nhà nước trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách theo thẩm quyền; phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị xây dựng xã ATTP; thành lập tổ kiểm tra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát  từ cấp tỉnh đến cấp xã...

 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty CP Công Nông nghiệp...(13/02/2019 1:32 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần CMA -...(12/02/2019 4:37 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết thị xã Bỉm Sơn, dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp...(08/02/2019 8:48 CH)

Công ty CP dụng cụ thể thao DELTA đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và ra quân sản xuất năm...(08/02/2019 8:42 CH)

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa(31/01/2019 12:59 CH)

Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.(22/01/2019 3:20 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh về công tác phối hợp phát...(21/01/2019 2:40 CH)

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019.(17/01/2019 8:11 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°