Hội nghị tổng kết tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

Đăng ngày 21 - 08 - 2018
100%

Sáng ngày 21/8/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và các đơn vị có liên quan.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Theo dự thảo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp hơn 4.000 lượt công dân (tăng 5,84% so với cùng kỳ năm 2017).  Về khiếu nại đã giải quyết 316/359 vụ việc (đạt 88%), các vụ còn lại đang tiến hành xác minh trong quá trình giải quyết. Theo kết quả tổng hợp đánh giá của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa không còn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 133 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 50 tỷ đồng, hơn 2.700 m2 đất; qua xử lý đã thu hồi được hơn 12 tỷ đồng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, tồn tại về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc, hữu ích trong quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là Hội nghị quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, cần phải duy trì thường niên. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và chính quyền phải là chỗ dựa của dân, do vậy trong công tác quản lý nhà nước cần luôn luôn điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, củng cố niềm tin cho người dân. Đồng chí đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây, như, đã làm tốt công tác công khai minh bạch về thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; có chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý nhà nước (công tác tổ chức, cán bộ; quy định định mức chi tiêu; quy định trách nhiệm của người đứng đầu...); đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các ban, ngành phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác khiếu nại tố cáo; cần trực tiếp giải quyết các vụ việc khó, phức tạp tại địa phương, đơn vị mình; tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ. Cần chuyển đơn đúng địa chỉ, đúng lĩnh vực, đúng quy định. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo. Hoàn thành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý khiếu nại, tố cáo. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí lưu ý, cần tăng cường phổ biến pháp luật; tích cực hoàn thiện các thể chế và triển khai nghiêm các quyết định của Trung ương, Tỉnh. Hoàn chỉnh quy trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực: thanh tra việc nộp thuế; đất đai; thủ tục hành chính; vấn đề quản lý tài chính công và quản lý đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ, tổ chức. Phát huy vai trò làm gương của người đứng đầu và người cán bộ, công chức./.

 

<

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2019.(22/01/2019 7:51 SA)

Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Quân chính 2018.(18/01/2019 9:38 SA)

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018.(17/01/2019 9:16 SA)

Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.(16/01/2019 4:24 CH)

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh.(12/01/2019 9:50 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và...(04/01/2019 3:50 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.(24/12/2018 3:49 CH)

Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.(14/12/2018 9:57 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°