Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)

Đăng ngày 16 - 08 - 2018
100%

1. Loại dự án: Dự án PPP.

2. Loại hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT).

3. Tên dự án: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

4. Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

5. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ định thầu.

6. Địa điểm thực hiện và quy mô dự án:

+ Địa điểm thực hiện: tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

+ Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 26/3/2007, gồm: Tả vu, Hữu vu và các công trình phụ trợ (Nhà hóa vàng, bình phong, nhà vệ sinh, cổng phụ, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh...) và đầu tư bổ sung khu công viên cây xanh khu vực phía trước khu di tích với diện tích khoảng 1,36 ha, gồm: Sân lễ hội, nhà dịch vụ - quản lý, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, chòi nghỉ chân và một số công trình khác (bậc thềm xuống sông Nhà Lê, đường dạo, cây xanh cảnh quan; cấp điện ngoài nhà; cấp, thoát nước ngoài nhà).

7. Tổng vốn đầu tư: 293.174 triệu đồng.

8. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình.

9. Địa điểm, diện tích, mục đích:

+ Địa điểm: phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

+ Diện tích sử dụng đất: 19.760 m2.

+ Mục đích: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê nhằm hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt; bảo tồn giá trị di sản văn hóa, hoàn thiện không gian kiến trúc khu di tích; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân; đồng thời để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo không gian, kiến trúc khu vực phía trước khu di tích, đáp ứng nhu cầu thăm quan, tín ngưỡng của nhân dân.

10. Giá dịch vụ, phần vốn góp của Nhà nước, phần nộp Ngân sách Nhà nước:

+ Phần vốn góp của Nhà nước: Không.

+ Phần nộp Ngân sách Nhà nước của dự án: Được xác định tại thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật.

11. Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, chuyển giao công trình dự án:

+ Thời hạn khởi công: Sau khi hợp đồng được ký kết có hiệu lực.

+ Thời hạn hoàn thành xây dựng, chuyển giao công trình dự án: 02 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

12. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu: Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Thông báo hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu dân cư phía Tây...(18/02/2020 9:20 SA)

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã...(17/10/2019 10:17 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại phường Đông Hải, TP...(01/10/2019 1:55 CH)

Đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư thương mại và chợ Vực, xã...(23/09/2019 1:58 CH)

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu thương mại và dân cư Lô A-TM3, phường Đông Hương,...(28/08/2019 10:28 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn(28/08/2019 10:00 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Giai...(21/08/2019 8:40 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(20/08/2019 9:09 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°