Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Kích vào các đường liên kết dưới đây để xem nội dung thông báo:

Thông báo số 567/TB-STNMT

Thông báo số 568/TB-STNMT

Thông báo số 581/TB-STNMT

Thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành.(16/07/2018 10:24 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc(09/07/2018 2:02 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống(09/07/2018 1:45 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn(05/07/2018 9:27 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc(05/07/2018 9:26 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Hà Sơn, huyyện Hà Trung(05/07/2018 9:24 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(20/06/2018 7:24 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống(09/06/2018 9:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°