Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Kích vào các đường liên kết dưới đây để xem nội dung thông báo:

Thông báo số 567/TB-STNMT

Thông báo số 568/TB-STNMT

Thông báo số 581/TB-STNMT

Thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn(30/05/2019 7:44 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung(30/10/2018 10:22 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc(24/09/2018 2:25 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống(29/08/2018 4:35 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống(29/08/2018 4:33 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy(24/08/2018 7:49 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân(15/08/2018 1:50 CH)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Thọ Xuân(14/08/2018 2:24 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°