BTV huyện Tĩnh Gia sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đăng ngày 18 - 07 - 2018
100%

Chiều ngày 17/7/2018, BTV huyện Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Kết quả, tốc độ tăng trưởng sản xuất nội huyện bình quân đạt 7,2% và đạt 27,9% tính cả trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, bình quân thu nhập đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm, đạt 52,14% so với mục tiêu đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được quan tâm, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng luôn sát xao kịp thời. Đặc biệt, đã thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho 213 dự án, có 54 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Về các vấn đề văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo đúng mức, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng viên được nâng lên.

Bí thư huyện ủy Tĩnh Gia Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, Tĩnh Gia còn một số hạn chế, có 4 chỉ tiêu khó hoàn thành, gồm: Thu nhập bình quân đầu người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; số xã đạt chuẩn Nông thôn mới và việc xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Mục tiêu của Tĩnh Gia trong nửa nhiệm kỳ cuối là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tăng cường công tác quản lý thị trường. Phát triển thương mại, tiểu thủ công nghiệp, quản lý thị trường. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng và chương trình phát triển đô thị. Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tăng cường quản lý có hiệu quả các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường. Nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động các ngành nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; mục tiêu của hội nghị đặt ra quyết tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND các cấp. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đánh giá tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao những kết quả huyện Tĩnh Gia đạt được sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Để hoàn thành 27 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là 4 chỉ tiêu khó hoàn thành,  đồng chí nhấn mạnh đến một số giải pháp trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, phát triển các dịch vụ phục vụ ngành thủy sản, phát triển các thực phẩm, sản phẩm an toàn phục vụ khu kinh tế Nghi Sơn. Cải thiện môi trường, thu hút đầu tư là: chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch, xây dựng; tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, BTV huyện cần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, đảm bảo môi trường nông thôn. Tăng cường xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đặc biệt là giáo dục và y tế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân ở cơ sở, xây dựng cơ sở xã phường vững mạnh, an toàn làm chủ; chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, giao trách nhiệm cụ thể, có tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra giám sát; cương quyết điều chuyển, xử lý những cán bộ có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019.(19/02/2019 8:32 SA)

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết(12/02/2019 7:42 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất tại các đơn vị...(12/02/2019 7:39 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc.(25/01/2019 6:39 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019.(24/01/2019 8:45 SA)

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.(14/01/2019 1:35 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2018,...(13/01/2019 12:42 CH)

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị...(02/01/2019 3:52 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°