Bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng ngày 12 - 07 - 2018
100%

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 11/7/2018, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã xem xét, thông qua 11 nghị quyết, đồng thời đưa ra thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp trước bao gồm: việc khắc phục tình trạng khai thác cát trái phép tại các hệ thống sông và các cửa lạch ven biển trên địa bàn tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn tổng số 165 vụ, tổng số tiền phạt là hơn 3.412 triệu đồng; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khắc phục tình trạng này. 

Các đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Về những hạn chế, bất cập trong thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở miền núi, vùng cao của tỉnh, cụ thể: đối với việc giải quyết bất cập trong công tác cấp gạo cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116 của Chính phủ đã được giải quyết, đảm bảo chất lượng gạo nấu ăn; đối với việc hỗ trợ đất ở, sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 phê duyệt Đề án "Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020"...

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn.
Đồng chí Lê Tiến Lam - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại phiên chất vấn.

Tiếp đó, tại phiên chất vất và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã trả lời đại biểu và cử tri trong tỉnh về thực trạng công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm; giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Lê Tiến Lam - Giám đốc Sở Công Thương trả lời chất vấn về công tác quy hoạch, đầu tư và đời sống, sản xuất của nhân dân khi triển khai xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, các đại biểu trả lời chất vấn đã đề cập tới trách nhiệm của UBND tỉnh cũng như các ngành, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo quản lý và triển khai thực hiện, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tiếp thu,

giải trình các ý kiến của đại biểu và cử tri.

Thay mặt UBND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã tiếp thu, giải trình, làm rõ hơn 4 nhóm nội dung về: (1) Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh xác định GPMB là nhiệm vụ quan trọng, đã có tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2017 đã thành lập 8 đoàn kiểm tra về GPMB, đánh giá chấm điểm bình xét cuối năm; tuy nhiên đây là lĩnh vực khó, đồng chí nhận định 5 điểm hạn chế, tồn tại trong công tác GPMB, gồm: sự phối hợp của chủ đầu tư và các ngành, huyện chưa đạt hiệu quả cao, việc xử lý trách nhiệm của cá nhân thủ trưởng đơn vị còn chưa nghiêm; công tác tuyên truyền, công khai chưa thực sự sâu sát, chưa đến được với người dân; xây dựng khu tái định cư còn vướng về kinh phí; việc vận dụng cơ chế, chính sách trong công tác GPMB chưa linh động; sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác cưỡng chế GPMB chưa quyết liệt. (2) Về công tác quy hoạch, đầu tư các dự án thủy lợi, thủy điện, đồng chí thống nhất chủ trương sẽ dừng các dự án thủy điện nhỏ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của địa chất xung quanh vùng có dự án, giao Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, báo cáo về tình hình đời sống nhân dân trong vùng tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện. (3) Giải trình rõ hơn một số kiến nghị của cử tri. (4) Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí nhận định, nếu Lọc hóa dầu đạt công suất như hiện nay thì tăng trưởng sẽ đạt mục tiêu như đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh các giải pháp ngắn hạn: tập trung tháo gỡ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt đối với dịch vụ, tháo gỡ khó khăn đầu ra cho các sản phẩm, tạo môi trường để tiêu thụ các sản phẩm trong tỉnh; tăng cường công tác quản lý thị trường, tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Tập trung triển khai các giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản: tháo gỡ khó khăn cho 32 dự án đã ký cam kết thành công tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017; tập trung quyết liệt, có hiệu quả hơn công tác chuẩn bị đầu tư và GPMB. Tập trung triển khai các giải pháp để tăng thu, tiết kiệm chi. Tăng cường đấu thầu, đấu giá đất. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đã triển khai trong Chương trình kế hoạch hành động từ đầu năm 2018. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách về văn hóa - xã hội (cơ chế khuyến khích mầm non, xã hội hóa y tế...). Tăng cường quản lý nhà nước về phát triển đô thị, giao Sở Xây dựng tham mưu ban hành trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý, vận hành phát triển đô thị; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác công khai đấu thầu. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh, sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra các nội dung đã đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận về những hạn chế, yếu kém được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo, được các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém đó, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 6 giải pháp trọng tâm gồm: Một là, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 19,9% trở lên. Để hoàn thành được mục tiêu đó, phải tập trung rất cao cho chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất ở tất cả các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. Ba là, khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; và điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng cho phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh và vận động thu hút, kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh ta, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến y tế, giáo dục, việc làm, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công. Năm là, chỉ đạo, điều hành là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm 2018. Do vậy, phải nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 đã được HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016 quyết nghị tại Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Song Hoan và ông Lê Như Tuấn thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh do nghỉ chế độ và bầu ông Nguyễn Văn Biện giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh mong các Ủy viên UBND tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp phải thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 11 nghị quyết. Đây là những văn bản quan trọng, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3 năm 2019(12/03/2019 7:48 SA)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Thanh Hóa.(27/02/2019 6:38 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019.(19/02/2019 8:32 SA)

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết(12/02/2019 7:42 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất tại các đơn vị...(12/02/2019 7:39 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc.(25/01/2019 6:39 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019.(24/01/2019 8:45 SA)

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.(14/01/2019 1:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°