Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành.

Đăng ngày 27 - 06 - 2018
100%

Ngày 26/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì Hội nghị giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc một số sở, ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp đó, Gám đốc các sở ngành đã báo cáo, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực đầu tư, giải phóng mặt bằng  thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng; tình hình quản lý, sử dụng biên chế giáo viên mầm non và triển khai đề án xã hội hóa đầu tư các trường mầm non.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 992 dự án với hơn 8.900/12.766 ha cần GPMB trong năm 2018. Tuy nhiên, đây là công tác phức tạp, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể tại một số đơn vị có nhiều dự án như: huyện Tĩnh Gia là đơn vị có nhiều dự án cần triển khai GPMB, việc kiểm kê áp giá đã tương đối hoàn thành, song việc giải ngân, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư còn chậm do nguồn vốn GPMB chưa được đáp ứng, chưa bố trí được tái định cư... Đối với thành phố Thanh Hóa có một số dự án chậm tiến độ GPMB như: Khu đô thị sinh thái và tái định cư núi Long, Đại lộ Đông - Tây; Bệnh viện ung bướu... nguyên ngân chậm tiến độ là do việc khó khăn trong xác định nguồn gốc đất đai, đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB còn hạn chế... Đối với thành phố Sầm Sơn còn 4 dự án chưa hoàn thành GPMB theo kế hoạch gồm Dự án Khu đô thị FLC Sầm Sơn, Dự án khu dân cư - tái định cư sông Đông, Dự án đường ven biển , Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ...

Về tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng đã có bước đầu chuyển biến. Đến nay, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được rút ngắn 15 ngày; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài rút ngắn 10 ngày, các dự án đầu tư trong nước rút ngắn 5 ngày. Bên cạnh đó, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư trực tiếp, các dự án đầu tư có sử dụng đất và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn một số khó khăn, vướng mắc như: công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của một số chủ đầu tư, nhất là chủ đầu tư là UBND cấp xã còn chậm; phần lớn các dự án đầu tư trực tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư đều có sử dụng đất trồng lúa thuộc trường hợp phải báo cáo HĐND tỉnh chấp thuận, trong khi đó HĐND tỉnh chỉ tổ chức họp 2 lần/năm, dẫn đến thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất chậm; việc xác định giá đất khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc tập trung ở các nhóm vấn đề: khó khăn trong thực hiện các quy định pháp luật về xác định nguồn gốc đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng; một số dự án chậm tiến độ do các chủ đầu tư không hợp tác với địa phương để giải phóng mặt bằng. Một số huyện chưa được bố trí đủ biên chế công chức theo kế hoạch tỉnh giao; thiếu giáo viên mầm non. Một số địa phương cho biết rất khó khăn trong hoàn thành kế hoạch thành lập doanh nghiệp và giảm nghèo; Việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, giao thông ở một số điểm du lịch, khó khăn do không được tăng biên chế, tăng bộ máy.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, tỉnh vẫn xác định mục tiêu chung về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm  2018 là 15%. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm là rất cao, yêu cầu các địa phương phải  tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra. Trước hết là chỉ đạo sản xuất và bảo vệ sản xuất vụ mùa không để bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thiên tai;  tiếp tục tạo điều  kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; các địa phương cần phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để tăng cường quản lý thị trường, nhất là ở khu vực miền núi; tập trung quản lý tốt hoạt động du lịch trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh về công khai thông tin về đấu thầu, đấu giá các dự án sử dụng đất.

Về công tác giải phóng mặt bằng đang là vấn đề vướng nhất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát các dự án, ký cam kết về giải phóng mặt bằng với các chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư không hợp tác, các địa phương phải có thông báo, báo cáo UBND tỉnh đưa dự án ra khỏi danh mục giải phóng mặt bằng, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm và giao ban thường xuyên để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đồng thời cần tập trung triển khai các giải pháp tăng thu, giám sát việc khai thác khoáng sản, đấu thầu, đấu giá đất, rà soát lại việc thực hiện các chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu năm về giảm nghèo, thành lập doanh nghiệp, xử lý môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giao Sở giáo dục và đào tạo tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương triển khai chính sách khuyến khích đầu tư vào giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2019 có thêm  50 trường mầm non tư thục; yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, phát triển đô thị, xử lý các vi phạm; tập trung triển khai các nghị quyết số 18, 19 của TW về sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối, các đơn vị sự nghiệp; chủ động giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần cùng cả tỉnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3 năm 2019(12/03/2019 7:48 SA)

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Thanh Hóa.(27/02/2019 6:38 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019.(19/02/2019 8:32 SA)

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết(12/02/2019 7:42 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất tại các đơn vị...(12/02/2019 7:39 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc.(25/01/2019 6:39 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019.(24/01/2019 8:45 SA)

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.(14/01/2019 1:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°