UBND tỉnh thảo luận về dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giải quyết đình công trái quy định pháp luật.

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

Sáng ngày 12/6/2018, UBND tỉnh họp, thảo luận về dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giải quyết đình công trái quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

           

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giải quyết đình công, nghỉ việc tập thể trái quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo nêu rõ, người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng quy định này là: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp được phân công phụ trách công tác giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Theo đó, trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị được quy định cụ thể, như: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục khi xảy ra đình công không tuân theo quy định; hỗ trợ Chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động và đình công có những tình tiết phức tạp và hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc cần thiết của việc ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác phòng ngừa, giải quyết đình công trái quy định của pháp luật. Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung, xây dựng thêm nội dung về vấn đề phòng ngừa hiện tượng đình công trái quy định pháp luật; trong đó, chú trọng các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về vấn đề đình công. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cũng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh lại tất cả các điều khoản tại quy định này, khẩn trương trình Thường trực UBND tỉnh./.

 

<

Tin mới nhất

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri TP. Sầm Sơn.(16/05/2019 3:47 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp.(10/05/2019 7:20 SA)

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(08/05/2019 6:26 SA)

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.(07/05/2019 6:40 SA)

UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.(05/05/2019 11:45 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế.(24/04/2019 2:14 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019.(22/04/2019 6:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°