Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nghe một số báo cáo quan trọng về công tác quản lý đô thị và bảo trì đường giao thông.

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

Sáng ngày 12/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị nghe các dự thảo đề án, báo cáo: Bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020; Các giải pháp tăng cường công tác quản lý đối với dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mục tiêu của dự thảo đề án Bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020 nhằm sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ cho đường huyện, đường xã (không bao gồm sửa chữa lớn, trung đại tu). Xây dựng cơ sở pháp lý để quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền, các đơn vị, cá nhân thực hiện thường xuyên việc bảo trì đường huyện, đường xã. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho bảo trì đường huyện, đường xã các huyện, các xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Giai đoạn 1 của dự thảo đề án từ năm 2019-2020, cụ thể đối với các tuyến đường đã cứng hóa (nhựa, bê tông): Huyện tự cân đối ngân sách 67% cho bảo trì, ngân sách tỉnh hỗ trợ 33%. Đối với đường xã thì xã tự cân đối nguồn từ ngân sách xã 56%; huyện hỗ trợ 22%; ngân sách tỉnh hỗ trợ 22%.

Đối với đường huyện, đường xã là đường cấp phối, đường đất (chưa cứng hóa) thì kinh phí bảo trì bằng khoảng 50% đường đã cứng hóa. Trong đó, huyện tự cân đối ngân sách cho bảo trì đường huyện là 75%; ngân sách tỉnh hỗ trợ 25%. Đối với đường xã thì xã tự cân đối nguồn từ ngân sách xã khoảng 70%; huyện hỗ trợ 30%.

Giai đoạn 2 của dự thảo đề án từ năm 2020 trở đi, trên cơ sở thực hiện giai đoạn 1, sau năm 2020 căn cứ vào kết quả thực hiện việc bảo trì đường huyện, đường xã, biến động giá, mức thu chi ngân sách của các cấp sẽ xem xét điều chỉnh tổng mức chi phí cho bảo trì, phân bổ tỷ lệ chi ngân sách các cấp cho việc bảo trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo đề án và ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đồng ý về mặt chủ trương với các phương án do đề án đề xuất. Đồng chí giao các ngành tiếp tục rà soát lại, đóng góp ý kiến, hoàn thiện đề án để UBND tỉnh xem xét quyết định.

Về báo cáo đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý đối với dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng trình bày. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, hiện nay công tác quản lý đối với dự án phát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cần phải được chấn chỉnh đi vào quy hoạch cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí giao Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh một số vấn đề xung quanh công tác quản lý đối với dự án phát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, gồm: Ban hành quyết định về việc tăng cường công tác quản lý đối với dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng phải được phân cấp theo địa phương quản lý. Tham mưu về công tác chấp thuận chủ trương đầu tư và dự thảo sửa đổi quyết định về việc xây dựng nhà ở của chủ đầu tư và các hộ dân tại Văn bản số 19-KL/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 29/3/2012. Tham mưu về công tác quản lý xây dựng với các nhóm nhà ở xã hội, dự án có tính chất PPP và những dự án có vốn đầu tư khác... đặc biệt là công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư, cơ chế và quá trình xây dựng.

Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, hoàn thiện lại báo cáo và gửi các ngành tiếp tục có ý kiến đánh giá, góp ý. Sau đó, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp bàn các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.(18/03/2019 3:35 CH)

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ làm việc tại Thanh Hóa.(16/03/2019 11:12 SA)

UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về việc thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.(15/03/2019 5:23 CH)

UBND tỉnh làm việc với Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(13/03/2019 3:11 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tiếp và làm việc với đoàn công tác các nhà...(07/03/2019 9:42 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Nippon Koei.(25/02/2019 4:02 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty CP Công Nông nghiệp...(13/02/2019 1:32 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Cổ phần CMA -...(12/02/2019 4:37 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°