UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Trung ương về tình hình xử lý nợ xây dựng cơ bản xây dựng Nông thôn mới.

Đăng ngày 11 - 05 - 2018
100%

Chiều ngày 10/5/2018, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Trần Nhật Lam - Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về tình hình xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (MTQG) chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các

Chương trình mục tiêu Quốc gia, phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, bình quân toàn tỉnh Thanh Hóa đạt 15,1 tiêu chí/xã (không còn xã dưới 5 tiêu chí); có 244 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 42,6% số xã trong tỉnh, bằng 71,13% mục tiêu kế hoạch đến năm 2020; có 01 huyện Yên Định được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015; có 524 thôn, bản được các huyện công nhận đạt chuẩn NTM.  Nhờ thực hiện xây dựng NTM, nên hệ thống cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất, dịch vụ, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn đã có những bước phát triển vượt bậc, diện mạo của nhiều xã đã thay đổi toàn diện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do gặp nhiều khó khăn trong triển khai cũng như huy động nguồn lực, nên những năm trước, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Theo số liệu thống kê sơ bộ của UBND tỉnh, lũy kế nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2017 của toàn tỉnh là 687,562 tỷ đồng, giảm so với năm 2016 là 227,253 tỷ đồng. Qua báo cáo của các địa phương và kiểm tra theo dõi cho thấy, trong những năm qua không có tình trạng các địa phương đi vay để thực hiện xây dựng các công trình thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Theo kế hoạch, trong năm 2018, Thanh Hóa dự kiến sẽ thanh toán 687,562 tỷ đồng, bằng 100% số nợ còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn công tác liên ngành Trung ương, thực hiện rà soát lại số liệu về xử lý nợ đọng gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018 để báo cáo Trung ương. Đồng chí đề nghị, để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, cần có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ các xã miền núi đặc biệt khó khăn; đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các huyện xây dựng NTM. Đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách cần có cơ chế hỗ trợ trả nợ./

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định số 67.(21/08/2018 6:41 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg...(20/08/2018 7:05 SA)

Hội nghị tổng kết 5 năm ngành sắn Việt Nam và Đại hội nhiệm kỳ lần thứ II của Hiệp hội sắn Việt Nam.(16/08/2018 7:10 SA)

Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu...(15/08/2018 3:21 CH)

Hội nghị về tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa Khu...(13/08/2018 4:10 CH)

Đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.(10/08/2018 6:30 CH)

Hội nghị Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP.(09/08/2018 9:02 SA)

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Thanh Hóa về đường sắt tốc độ cao.(01/08/2018 2:11 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°