Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018.

Đăng ngày 27 - 04 - 2018
100%

Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Đa số các đại biểu đều cho rằng, công tác xúc tiến đầu tư gần đây của tỉnh đạt hiệu quả cao, tuy nhiên cũng có những tồn tại hạn chế như: việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thực hiện xúc tiến đầu tư còn lúng túng; việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp sau khi xúc tiến đầu tư thành công chưa được quan tâm, chú trọng...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc cần thiết phải ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Đồng chí yêu cầu việc xây dựng quy chế phải làm rõ quy trình xúc tiến, phân công đơn vị cụ thể chịu trách nhiệm xúc tiến, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tên quy chế đổi thành Quy chế quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí yêu cầu Sở Nội Vụ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các đơn vị liên quan đánh giá quá trình hoạt động 5 năm từ khi hình thành đến nay của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Thương mại tỉnh; đồng thời tham khảo hoạt động của Trung tâm ở các tỉnh khác, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2018. Trên cơ sở đó, quy định lại chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với nhiệm vụ chính là đầu mối hỗ trợ, tư vấn cung cấp thông tin cho doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp hoàn thành dự thảo Quy chế, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 5/2018.           

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chọn ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa và Kế hoạch  tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019).

Sau hai ngày làm việc, Phiên họp UBND tỉnh đã hoàn thành các nội dung đề ra và thông qua nhiều Đề án, nội dung quan trọng./.

 

<

Tin mới nhất

Thường trực UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.(16/10/2018 3:25 CH)

UBND tỉnh họp báo thường kỳ Quý 3, năm 2018.(11/10/2018 2:14 CH)

Hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.(08/10/2018 3:52 CH)

Thường trực UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.(02/10/2018 4:46 CH)

Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII) lần thứ 13.(28/09/2018 2:51 CH)

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ...(27/09/2018 3:13 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.(27/09/2018 8:16 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 9 năm 2018.(18/09/2018 9:16 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°