UBND tỉnh họp nghe tình hình giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Đăng ngày 04 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 04/12/2018, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia, tính đến tháng 11/2018 có 114 dự án chuyển tiếp năm 2017 và triển khai thực hiện GPMB trong năm 2018 với tổng diện tích cần GPMB là 1.367,24ha. Hiện xác định có 19 dự án tạm dừng công tác GPMB (trong đó 05 dự án do chủ đầu tư dừng GPMB năm 2018; 02 dự án chưa triển khai GPMB; 12 dự án nằm ngoài 12 xã Khu Kinh tế Nghi Sơn) với diện tích xác định ban đầu cần GPMB theo kế hoạch là 547,72ha. Tổng số dự án còn lại đang thực hiện GPMB gồm 96 dự án với tổng diện tích cần GPMB sau rà soát là 819,52ha. Trong đó, diện tích đã GPMB xong là 575,21ha (đạt 70,19% kế hoạch); diện tích ký cam kết là: 699,85ha; diện tích đã đo đạc kiểm kê là: 704,25ha; diện tích đã lập phương án bồi thường là: 656,94ha.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những khó khăn vướng mắc kéo dài tại một số dự án do nguyên nhân về phía người dân chưa chấp hành, những nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2018 quá trình GPMB trên địa bàn huyện Tĩnh Gia gặp một số khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến cơ chế chính sách, như: Vướng mắc trong thẩm quyền thu hồi đất đối với các dự án thuộc KKT Nghi Sơn mở rộng; vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất lúa; vướng mắc trong công tác rà phá bom mìn khi cưỡng chế thu hồi đất...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, GPMB là công tác khó khăn chung của cả tỉnh; ngoài mục tiêu thúc đẩy đầu tư, bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cam kết là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư; do vậy, công tác GPMB được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là đối với địa phương nhiều dự án lớn như huyện Tĩnh Gia. Đồng chí yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia cần nâng cao trách nhiệm, trí tuệ, quyết tâm trong công tác GPMB, trong đó cần chống biểu hiện tư tưởng "sợ khó, sợ khổ, sợ trách nhiệm"; quán triệt tinh thần trong cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến xã, thôn, các đoàn thể chính trị. Giao UBND huyện Tĩnh Gia chuẩn bị báo cáo làm rõ tiến độ GPMB, trách nhiệm của các ngành theo chỉ đạo tại Thông báo số 173/TB-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã gợi ý tháo gỡ khó khăn đối với từng các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Tĩnh Gia. Cụ thể, về bất cập trong thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn KKT Nghi Sơn mở rộng: ngay sau khi phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sẽ tiến hành thực hiện theo quy định; đối với vướng mắc trong công tác rà phá bom mìn khi cưỡng chế thu hồi đất: giao Công an tỉnh có chỉ đạo làm rõ trường hợp nào cần có phương án rà phá bom mìn, trường hợp nào không cần. Về các vướng mắc cơ chế, chính sách: Thực hiện theo Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh đối với việc xử lý thu hồi đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; về chính sách hỗ trợ trong hành lang đường điện cao áp: Giao UBND huyện Tĩnh Gia xây dựng phương án hỗ trợ, có lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, báo cáo UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch GPMB năm 2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018; trong đó cần yêu cầu các huyện rà lại các dự án đầu tư, từng dự án phải có cam kết GPMB để xác định rõ tiến độ GPMB trong năm 2019, kế hoạch GPMB của huyện phải có phương án xây dựng khu tái định cư./.

 

<

Tin mới nhất

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.(22/07/2019 8:03 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Logistics.(19/07/2019 9:18 SA)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển...(19/07/2019 9:06 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch.(15/07/2019 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn họp nghe các nội dung chuẩn bị phục vụ đoàn công tác đi làm...(04/07/2019 3:56 CH)

Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.(19/06/2019 6:54 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Công ty CP Khai Sáng - Việt Nam.(18/06/2019 7:29 SA)

Báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, TP Thanh Hóa; điều chỉnh quy...(11/06/2019 9:37 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°