Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Đăng ngày 29 - 12 - 2018
100%

Ngày 28/12/2018, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trìHội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc vượng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí:Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đơn vị và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.Tại điểm cầu trực tuyến các huyện có Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, tinh thần hội nghị hôm nay không chỉ tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 2018, nhằm đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 mà cần soi chiếu lại cả hành trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay và gợi ý một số nội dung chính. Đó là tìm giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển; khắc phục nhanh sự chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong xây dựng cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện. Tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công cả ở Trung ương và địa phương;

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi liền hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Phát hiện và sửa ngay những quy định sơ hở, mâu thuẫn dễ tiêu cực, hành dân. Xử lý dứt điểm tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp kéo dài. Giải quyết tốt những yếu kém và bức xúc xã hội.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Thủ tướng đã trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, dự thảo Nghị quyết 01, dự thảo Nghị quyết 02, trong đó nhấn mạnh phương châm 12 chữ vàng trong năm tới là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá".

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm gần đây; GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD.Thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017. Bội chi NSNN được kiểm soát ở mức 3,6%. Nợ công trong giới hạn cho phép. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, tương đương 33,5% GDP. Vốn đầu tư tư nhân tăng 18,5%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung và mua cổ phần đạt 35,5 tỷ USD; giải ngân đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%; xuất siêu 7,2 tỷ USD. Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những thành công của đất nước trên hầu hết các lĩnh vực; đồng thời biểu dương sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, các tầng lớp nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh 8 nổi bật của đất nước trong năm qua, trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, quan hệ quốc tế, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, hoạt động hiệu quả của các cơ quan tư pháp… Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thẳn thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trên nhiều lĩnh vực, cần khắc phục, như: vấn đề tham nhũng, lãng phí vẫn còn; tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng ở nhiều nơi; tình hình tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, khiếu kiện đông người… vẫn còn nhiều phức tạp. Theo đồng chí, đây là hội nghị lớn, có vai trò quan trọng, do vậy cần thảo luận kỹ lưỡng những hạn chế yếu kém, đề ra được những giải pháp hợp lý nhất cho phát triển toàn diện trong năm 2019.

Với nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị cần nỗ lực, triển khai các giải pháp hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cao hơn năm 2018, trên tất cả các phương diện. Trước mắt, cần ưu tiên một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục củng cố kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm hơn nữa, có biện pháp thiết thực hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, phát triển con người, quán triệt văn hóa là nền tảng tinh thần cho xã hội; tiếp tục lãnh, chỉ đạo, củng cố tăng cường lĩnh vực quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quốc phòng; đẩy mạnh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm tốt công tác cán bộ, đẩy lùi tình trạng tự diễn biến… Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, tất cả phải vào cuộc ngay, nỗ lực hơn nữa để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, to đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ

phát biểu kết luận tại Hội nghị. (nguồn: Chinhphu.vn)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, giải pháp cơ bản và quan trọng nhất là bám sát phương châm “kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả” trong mọi nhiệm vụ và hành động. Tập trung phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thúc đẩy phát triển nhanh những lĩnh vực kinh tế chủ chốt, những dự án lớn, động lực của tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm.Thủ tướng yêu cầu, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp phải tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng để trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật; xử lý nghiêm những đối tượng kích động biểu tình, tụ tập đông người trái phép gây mất trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh cần có giải pháp chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân; ngành điện lực có phương án đảm bảo cấp điện, tránh tình trạng thiếu điện nhất là ở khu vực phía Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từng thành viên Chính phủ, từng lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, nỗ lực hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 - 2020../.

 

<

Tin mới nhất

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri TP. Sầm Sơn.(16/05/2019 3:47 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp.(10/05/2019 7:20 SA)

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(08/05/2019 6:26 SA)

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.(07/05/2019 6:40 SA)

UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.(05/05/2019 11:45 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế.(24/04/2019 2:14 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019.(22/04/2019 6:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°