Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở.

Đăng ngày 20 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 19/12/2018, Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, Chương trình phát triển đô thị, tính đến 30/6/2018, tỷ lệ đô thị hoá của Thanh Hoá đạt 23,5%; tỷ lệ dân số thành thị/dân số toàn tỉnh đạt 23,5%. Để đạt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hoá đạt 35% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đồng thời bảo đảm quy định mới của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉ địa giới đơn vị hành chính gắn với Nghị quyết Trung ương 6; Thanh Hoá cần phải thực hiện được các nhiệm vụ: thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; mở rộng thành phố Thanh Hoá sang toàn bộ huyện Đông Sơn; thành lập thị xã Nghi Sơn và mở rộng địa giới hành chính các thị trấn hiện có trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, điều này đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Về Chương trình phát triển nhà ở, đến nay, Thanh Hoá đã có 10 dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân đưa vào sử dụng với số lượng 4.386 căn hộ; hiện đang tiếp tục triển khai đầu tư 9 dự án khác bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, dự kiến hoàn thành trước năm 2020 với số lượng 4.810 căn. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng 9.196 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2016-2020, diện tích bình quân về nhà ở đô thị trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 25 m2 sàn/người, bằng với mức bình quân chung của cả nước Giai đoạn 2020 – 2030 phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30 m2 sàn/người.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là chương trình quan trọng là cơ sở để lập Chương trình phát triển đô thị cho từng địa phương; giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định, kiểm soát các dự án đầu tư phát triển đô thị. Việc phát triển đô thị sẽ mở rộng không gian cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Đây là mối quan hệ tương hỗ, hai chiều; tạo động lực, môi trường cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh phải kiên định với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa phải đạt 35%. Về các giải pháp thực hiện đồng chí  thống nhất với các giải pháp, gồm: thành lập các phường mới trong ranh giới hành chính hiện tại của TP Thanh Hóa; mở rộng TP Thanh Hóa sang toàn bộ huyện Đông Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Lam Sơn; mở rộng địa giới hành chính thuộc huyện; thành lập thị xã Tĩnh Gia; mở rộng thị xã Bỉm Sơn sang huyện Hà Trung. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu  phải phân tiến độ thực hiện chương trình theo từng năm cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, từng địa phương chịu trách nhiệm thực hiện. Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phải tham mưu cho cho ban chỉ đạo, UBND tỉnh có chương trình phát triển cụ thể trong năm 2019, 2020; tính toán cụ thể cần nâng cấp các đô thị nào, với số dân là bao nhiêu; hoàn thành báo cáo trước 25/12 để Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các huyện thực hiện; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị liên quan về vấn đề quy hoạch, công nhận. Sở Nội vụ hướng dẫn về việc sáp nhập, thành lập các đơn vị hành chính mới; các huyện, thị, thành phố chủ trì xây dựng các quy hoạch đạt chuẩn về về đô thị.

Đối với chương trình nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là chương trình quan trọng, mục đích hướng tới tất cả người dân đều có nhà ở. Đối với các địa phương miền núi,  khu vực chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, đồng chí giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh phương án sắp xếp dân cư vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng, hình thành các điểm dân cư gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo. Tập trung triển khai thực hiện tốt việc xây nhà ở cho người có công. Đối với nhà ở xã hội chủ yếu gắn với khu vực sử dụng nhiều lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở khu vực này. Khuyến khích nhà ở thương mại chất lượng cao./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với Công ty CP Khai Sáng - Việt Nam.(18/06/2019 7:29 SA)

Báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, TP Thanh Hóa; điều chỉnh quy...(11/06/2019 9:37 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài...(07/06/2019 9:02 CH)

Thường trực UBND tỉnh nghe, thảo luận một số nội dung quan trọng.(06/06/2019 2:52 CH)

Báo cáo Kế hoạch hội nghị kết nối cung cầu các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, thực phẩm...(06/06/2019 8:13 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra Chương trình phát triển nông nghiệp...(06/06/2019 7:44 SA)

Báo cáo cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông...(04/06/2019 7:37 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên...(31/05/2019 4:15 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°