Hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 08 - 10 - 2018
100%

Sáng ngày 08/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc một số sở, ban, ngành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu 27 địa phương có đại diện lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng ban chuyên môn liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2018 và tổng hợp một số đề xuất, kiến nghị của một số huyện, thị xã, thành phố; tình hình thực hiện kế hoạch GPMB đến ngày 10/9/2018, những giải pháp đẩy mạnh GPMB trong thời gian tới; báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tổng hợp thiệt hại và tình hình khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn tỉnh; báo cáo việc thừa, thiếu giáo viên các cấp học năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp xử lý.

Theo đó, tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 12,36% là tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2010, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 1,95%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,33%; dịch vụ tăng 7,32%; thuế sản phẩm tăng 84,17%. Báo cáo tổng hợp thiệt hại của đợt mưa lũ tháng 8 trên địa bàn tỉnh rất nặng nề về cả người và tài sản chủ yếu tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy...Ước tính thiệt hại khoảng hơn 1.880 tỷ đồng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt 22,39%, để cả năm tăng trưởng 15%. Trong đó, tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất, các sở, ngành rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2018, xác định mục tiêu còn lại của 3 tháng cuối năm; trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư, phát triển kinh tế; đồng thời, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018 và tranh thủ nguồn vốn kế hoạch năm 2019 của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với báo cáo và tập trung vào những khó khăn, vướng mắc tại địa phương mình, như: các huyện bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ đề nghị tỉnh sớm có chủ trương quan tâm khắc phục các công trình cầu, đường, nhà bị hư hỏng nặng; đa số các huyện đều vướng mắc trong công tác GPMB các dự án, đặc biệt là huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa...; tình trạng thiếu giáo viên mầm non tại đa số các huyện trong tỉnh;...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thực thi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong cả năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: về việc khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về mẫu nhà; các địa phương chủ động phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục, yêu cầu quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí, ưu tiên xử lý công trình cấp bách trước. Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Về công tác tháo gỡ khó khăn cho GPMB, yêu cầu hoàn thành 100% đối với các dự án phải thực hiện GPMB trong năm 2018; giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng mẫu báo cáo tình hình GPMB cho các địa phương; các địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác GPMB, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về công tác đầu tư, phát triển kinh tế, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tham mưu, đề xuất đưa ra kế hoạch những dự án triển khai chậm, nhà đầu tư vi phạm cam kết. Đối với tình trạng thừa thiếu giáo viên, giao Sở Giáo dục và Đào tạo điều chuyển phù hợp, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng đề án có lộ trình tuyển chọn. Đồng chí cũng đưa ra giải pháp cụ thể đối với những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách, tổ chức bộ máy, vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm , giao thông, chính sách với hộ nghèo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lai kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2018, xác định các mục tiêu còn lại trong 3 tháng cuối năm 2018; trên cơ sở đó có kế hoạch để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra./.

 

<

Tin mới nhất

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri TP. Sầm Sơn.(16/05/2019 3:47 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp.(10/05/2019 7:20 SA)

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(08/05/2019 6:26 SA)

Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.(07/05/2019 6:40 SA)

UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.(05/05/2019 11:45 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế.(24/04/2019 2:14 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019.(22/04/2019 6:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°