Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
636 người đã bình chọn
1391 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tam Thanh và xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn(12/02/2018 8:29 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.(12/01/2018 12:51 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc(10/01/2018 8:01 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy(10/01/2018 8:00 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân(05/01/2018 10:34 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(05/01/2018 10:32 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa.(22/12/2017 3:44 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Hà Phú huyện Hà Trung(12/12/2017 3:44 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°