Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
536 người đã bình chọn
2070 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá...(19/06/2017 6:58 SA)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai...(16/06/2017 9:09 SA)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai...(16/06/2017 8:59 SA)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá...(09/06/2017 1:21 CH)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai...(09/06/2017 11:06 SA)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá...(05/06/2017 1:27 CH)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai...(21/04/2017 5:07 CH)

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền...(03/04/2017 2:09 CH)

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°