Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
655 người đã bình chọn
700 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành(18/04/2018 9:12 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc(11/04/2018 10:19 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; xã Phúc Thịnh,...(10/04/2018 8:37 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(29/03/2018 9:53 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Quang Chiểu và xã Tén Tằn, huyện Mường Lát(12/03/2018 2:51 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Phú Thanh, huyên Quan Hóa(07/03/2018 10:39 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc(01/03/2018 7:50 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa(27/02/2018 8:32 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°