Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
612 người đã bình chọn
1014 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Hà Phú huyện Hà Trung(12/12/2017 3:44 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành(22/11/2017 7:57 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Thành Mỹ và xã Thạch Quảng, huyện Thạch...(20/11/2017 1:09 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tạ xã Hoằn Trung, huyện Hoằng Hóa.(15/11/2017 9:15 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành(09/11/2017 10:09 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia(09/11/2017 10:08 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung(09/11/2017 10:05 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân.(09/11/2017 10:03 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°