Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
684 người đã bình chọn
1376 người đang online

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II- 2017

Đăng ngày 01 - 04 - 2017
100%

Ngày 31-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II – 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong quý I- 2017; tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm; định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2017. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp trí tuệ, phân tích thấu đáo, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

trình bày báo cáo tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2017, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày nêu rõ: Quý I – 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt kết quả khá toàn diện, một số chỉ tiêu cao hơn cùng kỳ. Nổi bật là: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,42%, cao hơn quý I năm 2016; các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, số doanh nghiệp thành lập mới đều tăng khá cao so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 2.808 tỷ đồng, tăng 12%. Trong quý I, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 35 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.094 tỷ đồng và 3,5 triệu USD, tăng 10 dự án so với cùng kỳ; khởi công một số dự án lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Về nhiệm vụ quý II năm 2017, tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 – NQ/TU của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, các đại biểu đã đi sâu phân tích kỹ những hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo, đặc biệt là những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn như: chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, các vấn đề về đất đai, quan hệ sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quản lý đất từ các nông, lâm trường; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường tại một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm; tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, trục lợi bảo hiểm y tế vẫn còn diễn ra; tiến độ thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp còn chậm; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều... Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế, các đại biểu đã nêu lên những giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề để  khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2017. 

Kết luận vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong quý I thể hiện sự nỗ lực, tinh thần vượt khó và tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng còn lại của năm 2017 đạt kết quả cao hơn.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2017, tạo đà vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xác định rõ những chỉ tiêu, sản phẩm đạt thấp và có khả năng khó hoàn thành kế hoạch, trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Khẩn trương hoàn chỉnh rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch phát triển chung TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn…Tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết xây dựng chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp không sử dụng đất. Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai, nhất là các dự án lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong việc đưa các thiết bị, máy móc vào địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi đất hoặc chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư với các dự án chậm, kéo dài, không thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư đã đăng ký. Tập trung thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. 

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội bức như vệ sinh an toàn thực phẩm, thuyên chuyển giáo viên, nợ bảo hiểm xã hội… Nhanh chóng hoàn thành các dự án hạ tầng du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện khai trương du lịch hè năm 2017 tại khu vực biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; chú ý thu hút khách du lịch cả 4 mùa trong năm. Thực hiện tốt việc thông tin cho báo chí theo quy định; có giải pháp thiết thực để quản lý hiệu quả thông tin báo chí; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị…

 

<

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí.(20/06/2018 7:20 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2018.(19/06/2018 4:02 CH)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018.(19/06/2018 8:33 SA)

Xử lý vi phạm bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phản ánh của một số...(15/06/2018 3:46 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bàn giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp và xây dựng nông...(14/06/2018 10:05 SA)

UBND tỉnh thảo luận về dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước...(13/06/2018 7:40 SA)

Thường trực UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.(11/06/2018 8:24 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri tại TP. Sầm Sơn.(08/06/2018 7:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°