Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
655 người đã bình chọn
785 người đang online

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 17 - 04 - 2017
100%

Sáng ngày 17/4/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động theo định mức tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo tổng hợp số lượng người làm việc năm 2017 theo nhu cầu định mức, được giao, thực hiện và đề xuất điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động hợp đồng các trường Mầm non (MN), Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS). Theo đó nhu cầu biên chế khối THCS năm 2017 tính theo định mức quy định tại Quyết định 3185/QĐ-UBND là 12.860 người; biên chế được giao năm 2017 theo Quyết định số 132/QĐ-UBND là: 13.448 người, biên chế hiện có: 14.343 người, thừa so với số giao 895 người, thừa so với nhu cầu định mức là 1.483 người. Khối TH biên chế theo Quyết định 3185 là: 17.538 người, biên chế được giao năm 2017: 16.551 người, biên chế hiện có 15.949 người, thiếu so với số được giao 602 người, thiếu so với nhu cầu định mức là 1.589 người. Khối MN biên chế theo nhu cầu định mức tại Quyết định 3185 là: 17.741 người, biên chế và lao động hợp đồng theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg được giao năm 2017 là: 15.573 người, biên chế và hợp đồng hiện có 13.728 người (trong đó biên chế 10.878 người, lao động hợp đồng được giao 2.850 người), thiếu so với số được giao 1.845 người, thiếu so với nhu cầu định mức là 4.013 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại Hội nghị.

Nguyên tắc việc điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính giữa cấp học được thực hiện trên cơ sở tổng số lượng người làm việc được giao năm 2017 của các cấp học MN, TH, THCS và giữa các cấp học thừa xuống cấp học còn thiếu trong phạm vi huyện; nếu vẫn còn thừa thì thực hiện điều động cho huyện khác. Về tuyển dụng: Sau khi thực hiện việc điều chuyển nếu biên chế các khối học còn thiếu so với biên chế được giao năm 2017 thì thực hiện việc tuyển dụng. Số lượng người đề xuất thực hiện hợp đồng làm giáo viên ngoài biên chế ở các trường MN theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất việc thực hiện điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động hợp đồng ở các trường MN, TH và THCS. Theo đó, số lượng người làm việc thừa trong biên chế của khối THCS xuống bố trí cho khối TH là 596 người, khối MN là 772 người; đề nghị điều chuyển đi huyện ngoài 65 người. Sau khi thực hiện việc điều chuyển số lượng người làm việc khối THCS còn dôi dư là 50 người. Số lượng người làm việc thừa trong biên chế của khối TH xuống bố trí cho khối MN là 52 người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch 120/KH-UBND của UBND tỉnh về việc sắp xếp, bố trí và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính ở các trường MN, TH, THCS thuộc UBND các huyện, thị, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Để giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải rà soát, sắp xếp một cách hợp lý bằng nhiều hình thức như dồn lớp, thuyên chuyển giáo viên... phấn đấu không tăng thêm biên chế, cán bộ, giáo viên theo định mức đã được giao trên địa bàn mình phụ trách.

Về việc thực hiện Kế hoạch 120/KH-UBND của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, việc triển khai còn chậm trễ, chưa hiệu quả, dẫn đến chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng. Đồng chí giao Sở Nội vụ báo cáo đánh giá lại tình hình thực hiện Kế hoạch 120/KH-UBND, trình UBND tỉnh xem xét. Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc Kế hoạch 120/KH-UBND theo trách nhiệm được phân công và hoàn thành xong trước 30/4/2017. Đối với cấp học MN, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát lại số học sinh, qua đó cân đối đội ngũ giáo viên phù hợp theo định mức tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND, trong quá trình thực hiện cần công khai minh bạch và bảo đảm ổn định tình hình, không để xảy ra tiêu cực. Trên cơ sở tính toán, giao Sở Nội vụ báo cáo lại công tác thuyên chuyển và thừa thiếu giáo viên trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017. Các huyện, thị xã, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao để việc bố trí, sắp xếp cán bộ, giáo viên đạt kết quả, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

<

Tin mới nhất

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.(19/04/2018 4:45 CH)

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hoá chào xã giao cựu Thủ tướng Cô-oét(13/04/2018 1:03 CH)

Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính...(03/04/2018 4:03 CH)

Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề: “Cục diện mới của thế giới và những vấn đề đặt ra với nước ta”.(03/04/2018 3:57 CH)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 3 năm 2018.(23/03/2018 8:38 SA)

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai...(20/03/2018 6:40 SA)

Ban liên lạc đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội gặp mặt đầu Xuân(12/03/2018 7:55 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm, làm việc tại Báo Thanh Hóa(09/03/2018 1:02 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°