Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
612 người đã bình chọn
1037 người đang online

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Đăng ngày 08 - 03 - 2017
100%

Sáng ngày 7/3/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm) chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của BCĐ 138. Chủ trì điểm cầu Thanh Hóa có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền - Phó Trưởng BCĐ 138 của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, năm 2016, toàn quốc xảy ra 54.511 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,4% so với năm 2015. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tội phạm công nghệ cao, khai thác khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm về ma túy, mua bán người… vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Lực lượng chức năng điều tra, khám phá 42.558 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78,07%; tỷ lệ phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, công nghệ cao, môi trường, ma túy tăng so với năm 2015…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền - Phó Trưởng BCĐ 138 tỉnh

chủ trì điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị đề ra giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 với nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực: tài chính, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, viễn thông, Internet… Tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm… Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 75%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị

trực tuyến toàn quốc của BCĐ 138/CP. (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và mua bán người. BCĐ 138 các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến các loại tội phạm. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền địa phương coi công tác phòng ngừa tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm…

 

<

Tin mới nhất

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư và Triển khai đề án 3980/QĐ-UBND của UBND...(08/12/2017 3:33 CH)

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ(30/11/2017 9:57 CH)

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh.(22/11/2017 3:54 CH)

Hội nghị tổng kết Luật dân quân tự vệ năm 2009.(01/09/2017 3:19 CH)

Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017, triển khai Đề án "Phòng,...(12/08/2017 2:02 CH)

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).(28/06/2017 8:42 SA)

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ(09/05/2017 7:39 SA)

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm...(04/05/2017 2:45 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°