Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
612 người đã bình chọn
997 người đang online

Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đăng ngày 28 - 03 - 2017
100%

Sáng ngày 28/3/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn chủ trì Hội nghị về công tác triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và một số nội dung về phát triển du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Để thực hiện có hiệu quả hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tỉnh Thanh Hóa đã ban hành dự thảo Kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, mục tiêu nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng điểm, huy động các nguồn lực đưa du lịch Thanh Hóa đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Thanh Hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác và trở thành một trong những điểm du lịch của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở mục tiêu của kế hoạch hành động, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức lồng ghép các nội dung liên quan đến phát triển du lịch vào kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm; gắn nội dung phát triển du lịch với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo; đảm bảo phát triển du lịch là một nội dung trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đánh giá cao công tác chuẩn bị và kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí lưu ý Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện lại kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Làm tốt công tác tuyên truyền để quảng bá rộng hơn các sản phẩm du lịch của tỉnh; phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh bạn để tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch được tham quan, học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như kết nối mở rộng thêm các tua, tuyến du lịch. Có cơ chế chính sách khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân khởi nghiệp phát triển trong lĩnh vực du lịch.

 

<

Tin mới nhất

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37(14/12/2017 9:50 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn làm việc với Công ty J Square Event & Consultation, Singapore.(11/12/2017 3:47 CH)

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới lần thứ nhất năm 2017.(30/11/2017 7:47 CH)

Sở Công Thương thông báo Danh sách, bản khai thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ...(23/11/2017 1:24 CH)

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn LĐVN làm việc tại Thanh Hóa.(22/11/2017 1:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nghe báo cáo về cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm...(21/11/2017 3:34 CH)

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới(14/11/2017 6:49 SA)

Hội thảo “Thúc đẩy thực hiện mục tiêu về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh...(02/11/2017 3:16 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°