Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
646 người đã bình chọn
377 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Đăng ngày 16 - 02 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 291/UBND-CN ngày 09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Long. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 08/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 108/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Quang Chiểu và xã Tén Tằn, huyện Mường Lát(12/03/2018 2:51 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Phú Thanh, huyên Quan Hóa(07/03/2018 10:39 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc(01/03/2018 7:50 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa(27/02/2018 8:32 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tam Thanh và xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn(12/02/2018 8:29 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia.(12/01/2018 12:51 CH)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc(10/01/2018 8:01 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy(10/01/2018 8:00 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°