Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
605 người đã bình chọn
1109 người đang online

Thông báo công khai địa điểm điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoảng sản tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Đăng ngày 16 - 02 - 2017
100%

Thực hiện Công văn số 291/UBND-CN ngày 09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Long. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 08/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 108/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tạ xã Hoằn Trung, huyện Hoằng Hóa.(15/11/2017 9:15 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành(09/11/2017 10:09 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia(09/11/2017 10:08 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung(09/11/2017 10:05 SA)

Công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân.(09/11/2017 10:03 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy(03/11/2017 6:38 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung(03/11/2017 6:37 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc(26/10/2017 8:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°