Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
628 người đã bình chọn
307 người đang online

Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ cho nông thôn, miền núi

Đăng ngày 13 - 02 - 2017
100%

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 348/2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; nguồn kinh phí khác, gồm kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án thuộc Chương trình và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các dự án thuộc Chương trình theo nguyên tắc: Đối với các địa phương khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 50% mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện dự án. Đối với các địa phương còn lại bố trí 100% từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định mới về tỷ lệ hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, mức hỗ trợ quy định tại Thông tư sẽ được thực hiện theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về nội dung chi và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, Thông tư nêu rõ: Chi công lao động thực hiện dự án, bao gồm công lao động của cán bộ hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; công lao động của chủ nhiệm dự án và cán bộ kỹ thuật tiếp nhận, triển khai công nghệ; công lao động phổ thông; công lao động của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ theo quy định.

Mức chi công lao động thực hiện dự án được vận dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chi đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho nông dân, công nhân vận hành máy móc thiết bị và các cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp ở địa phương: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/2/2017.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Singapore về Dự án Viện Giáo dục đào tạo Việt...(15/01/2018 2:03 CH)

Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.(13/01/2018 6:51 SA)

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.(12/01/2018 4:00 CH)

Sở Giao thông vận tải tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.(12/01/2018 7:35 SA)

Viễn Thông Thanh Hóa và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2017 và triển...(11/01/2018 7:31 SA)

Đại hội đại biểu Hội làm vườn và trang trại Thanh Hoá lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022).(10/01/2018 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 ngành Tài chính.(08/01/2018 4:11 CH)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.(08/01/2018 4:01 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°