Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
670 người đã bình chọn
913 người đang online

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

Ngày 31/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức Văn phòng.

Năm 2016, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tích cực phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và điều chỉnh kịp thời các chương trình, kế hoạch; đảm bảo linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Với những kết quả đạt được, Đảng ủy Văn phòng đã xuất sắc đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 10/11 tổ chức cơ sở đảng đều đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 60% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong công tác tham mưu, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc đảm bảo đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn; chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ hàng tháng công bố công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, khắc phục cơ bản tình trạng chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, địa phương.

02 cá nhân được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
03 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
04 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
02 tập thể và 08 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng, hoàn thiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với 152 nội dung, đề án; trong đó có 90 nội dung trình của UBND tỉnh và 62 nội dung trình của Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm vừa giải quyết những vấn đề chiến lược, lâu dài, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mà xã hội quan tâm. Về công tác phát hành, cập nhật văn bản, tính đến ngày 30/12/2016 đã phát hành 23.393 văn bản, cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 13.985 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm; không ngừng đổi mới, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức công vụ để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Văn phòng đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng của công tác tham mưu; nhanh nhạy trong công tác nắm bắt, dự báo tình hình; giúp cho sự điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được đồng bộ và thống nhất. Tiếp tục làm tốt vai trò thẩm tra, tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, giúp cho các tổ chức, công dân thực thi công việc đúng theo các quy định và pháp luật của Nhà nước. Với vị trí và chức năng của mình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền mong muốn Văn phòng UBND tỉnh thực sự phải là cơ quan hành chính kiểu mẫu; cán bộ, viên chức, người lao động phải tận tuỵ, sáng tạo trong công việc và đoàn kết; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017.

Nhân dịp này, Văn phòng UBND tỉnh đã có 02 cá nhân được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 03 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể và 08 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua tới toàn thể các phòng và đơn vị trực thuộc; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 

<

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Thanh Hóa(25/05/2018 8:43 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2018.(24/05/2018 10:58 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018.(23/05/2018 9:48 SA)

Thường trực UBND tỉnh xem xét một số dự thảo quan trọng.(17/05/2018 7:45 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp nước CHDCND...(11/05/2018 6:21 SA)

Họp mặt thân mật Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh.(07/05/2018 7:50 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018.(27/04/2018 4:27 CH)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 4 năm 2018.(27/04/2018 1:15 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°