Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
670 người đã bình chọn
878 người đang online

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Đăng ngày 28 - 12 - 2016
100%

Ngày 27/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội chuyên trách của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc, Ban chủ nhiệm CLB Hàm Rồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Bí Thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu của dự thảo xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành yêu cầu về cơ cấu lại kinh tế; tổ chức quán triệt, truyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình bày kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, đối với cấp tỉnh phải hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết trước ngày 31/12/2106; cấp huyện, hoàn thành trước ngày 31/1/2017 và cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 28/2/2017. 

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số nội dung Nghị quyết được trình bày tại Hội nghị này. Đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, yêu cầu các đồng chí bí thư các cấp phải trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình thực hiện; các Đảng bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện Nghị quyết này. Phải tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa phương mình một cách hiệu quả nhất. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, chịu trách nhiệm và đánh giá sát sao việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

 

<

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Thanh Hóa(25/05/2018 8:43 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2018.(24/05/2018 10:58 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018.(23/05/2018 9:48 SA)

Thường trực UBND tỉnh xem xét một số dự thảo quan trọng.(17/05/2018 7:45 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp nước CHDCND...(11/05/2018 6:21 SA)

Họp mặt thân mật Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh.(07/05/2018 7:50 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018.(27/04/2018 4:27 CH)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 4 năm 2018.(27/04/2018 1:15 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°